Vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi:

VSIA "Latvijas proves birojs" stratēģijā noteiktie mērķi, darbības un komercdarbības veidi 2021.-2025.gadiem

VSIA "Latvijas proves birojs" veiktie ziedojumi (dāvinājumi):

2023. gada VSIA Latvijas proves birojs veicis ziedojumu Ukrainas Finanšu ministrijai 7000 euro apmērā (atbalsts starptautiskajai sadarbībai un integrācijai starptautiskajās organizācijās)

Veiktās iemaksas valsts budžetā (2023.gads):

- Dividendes: 0 EUR
- UIN: 60 EUR
- PVN: 133970 EUR
- VSAOI: 77381 EUR
- citi: 7012 EUR

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces (2024. gads):

12.01.2024.
DS lēmumi


- Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;
- Citi

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces (2023. gads):

27.04.2023.
DS lēmumi


- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2022. gadā un sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 12 mēnešu atskaitēm;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu;
- Par VSIA “Latvijas proves birojs” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;
- Citi

26.06.2023.
02.10.2023.
22.12.2023.

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces (2022. gads):

23.01.2022.
DS lēmumi


- Par VSIA “Latvijas proves birojs” pamatkapitāla palielināšanu;
- Citi

07.04.2022.
13.06.2022.
28.09.2022.
03.11.2022.
03.11.2022.
30.12.2022.

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces (2021. gads):

16.04.2021.
DS lēmumi


- Valdes ziņojums par sabiedrības darbību 2020.gadā un gada pārskata apstiprināšanu;
- 2020.gada 12.mēnešu finanšu un darbības atskaite
- Par COVID-19 ietekme uz darbību

11.06.2021.
29.09.2021.
17.12.2021.

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces (2020. gads):

28.04.2020.
DS lēmumi


- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes ziņojuma par sabiedrības darbību 2019. gadā un sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2019. gada 12 mēnešu atskaiti;
- Par Covid-19 pandēmijas seku ietekmi uz 2020. gada finanšu un darbības rādītājiem.

16.06.2020.
16.06.2020.
11.09.2020.
29.10.2020.
19.11.2020.
18.12.2020.