Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu parakstīja 1972.gada 15. novembrī Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) valstis – Austrija, Somija, Norvēģija, Portugāle, Zviedrija, Šveice un Lielbritānija un tā stājās spēkā 1975.gadā. Konvencijas mērķis ir veicināt dārgmetālu izstrādājumu tirdzniecību, vienlaicīgi saglabājot patērētāju tiesību aizsardzību un godīgu konkurenci. Lai nodrošinātu augstākminēto, tika ieviests vienots proves zīmogs – CCM zīmogs. Konvencijas dalībvalstis apņēmās dārgmetālu izstrādājumus, kuri zīmogoti ar CCM zīmogu, nepakļaut atkārtotai testēšanai, zīmogošanai un atļaut brīvu šo izstrādājumu apriti iekšējā tirgū. Konvencijai var pievienoties jebkura valsts, kura nodrošina dārgmetālu izstrādājumu testēšanu un zīmogošanu saskaņā ar Konvencijas prasībām.

Konvencijas zīmogi

Vienotais pārbaudes zīmogs (CCM - Common Control Mark) tiek liets kopā ar proves iestādes zīmogu, zīmogu kas norāda dārgmetāla provi un metāla veidu (obligāts, ja lieto 2. tipa zīmogu) un personisko (ražotāja) zīmogu

Austria

 • Steuer- undZollkoordination
 • Edelmetallkontroll-Labor
 • Vordere Zollamtstrasse 3
 • AT – 1030 VIENNA
 • Tel : +43 17 11 25 36 55
 • Fax : +43 17 11 25 36 54
 • E-mail : kazem.rezwan@bmf.gv.at

Czech Republic

 • Puncovni Urad
 • Kozí 4
 • CZ-110 00 PRAHA 1
 • Tel : +420 22 59 82 201
 • Fax : +420 22 23 15 836
 • E-mail : info@puncovniurad.cz
 • Web Site : www.puncovniurad.cz

Denmark

 • Danish Enterprise and Construction Authority
  Ministry of Economic and Business Affairs
  Dahlerups Pakhus
  Langelinie Allé 17
  DK – 2100 COPENHAGEN Ø
  Tel: +45 3546 6000
 • Fax: +45 3546 6001
  E-mail : ebst@ebst.dk 
 • Web site: www.deaca.dk

Israel

 • Ministry of Industry,
  Trade and Labor - Jewellery Division
  P.O. X 3007
  IL – RAMAT GAN 52130
  Tel: +972 3 575 21 05, ext. 5 -
 • Fax: +972 3 575 41 37
  E-mail : sigal.s@moit.gov.il 
 • Web site : www.moital.gov.il

Ireland

 • Department of Enterprise,
  Trade and Employment -
 • Goodbodies Earlsfort Tce
  IE – DUBLIN 2

  Tel: +353 1 631 2121
 • Fax: +353 1 631 2827
  E-mail : Webmaster@entemp.ie 
 • Web site: www.entemp.ie

Cyprus

 • Cyprus Organisation for the
  Hallmarking of Articles of Precious Metals
  Larnaca Industrial Area
  P.O. Box 45047
  CY - 7110 ARADIPPOU
  Tel : +357 24 53 37 70 - Fax: +357 24 53 37 73
  E-mail : info@assay.org.cy
 •  Web Site : www.assay.org.cy

Latvia

 • Finanšu ministrija
  Smilšu iela 1,
  LV – 1919, RĪGA
  Tel : +371 7095405
 • Fakss: +371 7095410
  E-pasts: info@fm.gov.lv 
 • Mājas lapa: www.fm.gov.lv

United Kingdom

Lithuania

 • Ministry of Finance
  J. Tumo-Vaizganto 8a/2
  LT - 01512 VILNIUS
  Tel : +370 52390005
 • Fax: +370 52791481
  E-mail : finmin@finmin.lt
 • Web site : www.finmin.lt

Netherlands

Norway

Poland

 • Ministry of Economy
  Plac Trzech Krzyzy 3/5
  PL – 00 581 WARSAW
  Tel : +48 22 693 59 22
 • Fax : +48 22 693 40 25
  Web site : www.mgip.gov.pl

Portugal

 • Imprensa Nacional
  Casa da Moeda
  Departamento de Contrastarias
  Contrastaria de Lisboa
  Av. Antonio José de Almeida
  PT – 1000-042 LISBOA
  Tel : +351 217810700
 • Fax : +351 217810726
  E-mail : cli.dcc@incm.pt 
 • Web site : www.incm.pt

Slovakia

Slovenia

 • Ministry of Higher Education, Science and Technology
  Metrology Institute of Republic of Slovenia
  Grudnovo nabrežje 17
  SI – 1000 LJUBLJANA
  Tel : +386 12442700
 • Fax : +386 12442714
  E-mail : gp.mirs@gov.si
  Web Site : http://www.mirs.gov.si

Finland

 • Inspecta Oy
  P.O. Box 95
  Miestentie 3 B
  FI - 02151 ESPOO
  Tel : +358 10 52 16 00 - Fax: +358 10 52 16 11
  E-mail : jalometalli@inspecta.fi Web
 • Web  Site : www.inspecta.fi

Switzerland

Hungary

Sweden

Konvencijas galvenie darbības principi:
 • dot tiesības nacionālajām proves inspekcijām zīmogot dārgmetālu izstrādājumus ar CCM zīmogu, ja tie ir testēti atbilstoši Konvencijas prasībām;
 • nepakļaut otrreizējai zīmogošanai ar nacionālajiem proves zīmogiem dārgmetālu izstrādājumus, kuri ir zīmogoti ar CCM zīmogu,
 • dārgmetālu izstrādājumu ražotāju atbildības zīmogi (responsibility, sponsor mark) reģistrējami tikai tajā valstī, kurā izstrādājumu zīmogo ar CCM zīmogu;
 • dalībvalstis akceptē tikai tos CCM zīmogus, kuri ir paredzēti nacionālajā likumdošanā;
 • jebkura Dalībvalsts saglabā tiesības noteikt savus nacionālos proves standartus savā teritorijā;
 • zīmogošana ar CCM zīmogiem ir brīvprātīga;
 • konvencijas darbību uzrauga Pastāvīgā komiteja, kurā ir pārstāvēta katra dalībvalsts;
 • konvencijas dalībvalstīm ir noteikta dalības maksa 8300 Šveices franki, novērotājvalstīm - 4150 Šveices franki;
 • pastāvīgā komiteja risina Konvencijas darbības tehniskos jautājumus un izstrādā priekšlikumus Konvencijas teksta labojumiem;
 • visus lēmumus pieņem uz vienprātības principa un tie stājas spēkā vienlaicīgi visās dalībvalstīs.'


Pievienojoties Konvencijai, Latvijas Republika:
 • garantē CCM zīmogu tiesiskā aizsardzību;
 • pilnvaro Valsts proves uzraudzības inspekciju zīmogot dārgmetālu izstrādājumus ar CCM zīmogiem;
 • zīmogo dārgmetālu izstrādājumus atbilstoši Konvencijas noteiktajai metodikai.