VSIA "Latvijas proves birojs"
Teātra iela 9-2, Rīga, LV-1050, Latvija
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.: LV40103264961
Banku konti:
"Swedbank" A/S, SWIFT kods: HABALV22 Konts Nr.: LV52HABA0551031730885
"SEB banka",     SWIFT kods: UNLALV2X Konts Nr.: LV61UNLA0050019579203