Saskaņā ar LR likumdošanu VSIA Latvijas proves birojs (LPB) veic juvelierizstrādājumos iestrādāto dimantu (briljantu), smaragdu, safīru un rubīnu testēšanu un kvalitātes apliecības (birkas) izsniegšanu.

Papildus LPB pēc klienta pieprasījuma veic arī citu juvelierizstrādājumos iestrādāto dārgakmeņu (papildus dimantiem (briljantiem), smaragdiem, safīriem un rubīniem) testēšanu un kvalitātes apliecības (birkas) izsniegšanu.

Juvelierizstrādājumiem ar sintētiskajiem akmeņiem kvalitātes apliecības (birkas) nepievieno, izņemot gadījumus, kad juvelierizstrādājumā vienādā krāsā ir iestrādāti gan naturāls, gan sintētisks dārgakmens un vizuāli tikpat kā nav iespējams tos atšķirt.

Pēc klienta pieprasījuma pārskats papildus latviešu valodai var tikt noformēts angļu valodā.


Saskaņā ar CIBJO noteikto praksi, dabiskiem dārgakmeņiem lieto tikai to nosaukumu, bet sintētiskiem obligāti pievieno terminu "sintētisks" vai "laboratorijā audzēts".


LPB nenosaka dārgakmens izcelsmes vietu, bet tikai atsevišķos gadījumos pēc klienta vēlmes eksperts var izteikt savu viedokli par to vai konkrētā dārgakmens fizikāli ķīmiskās un optiskās īpašības atbilst vai neatbilst kādam attiecīgajam ieguves apgabalam.


Pakalpojuma cena ir atkarīga no dārgakmeņu veida, izmēra, slīpējuma formas, kā arī pakalpojuma veikšanai noteiktā termiņa.

Obligāti testējamie dārgakmeņi: dimants (briljants)], smaragds, safīrs un rubīns.

Viena veida

Viena veida (nosaukuma) dārgakmenim vai dārgakmeņiem juvelierizstrādājumu (auskaru un aproču pogu pāris tiek uzskatīts par vienu juvelierizstrādājumu)

2,78 EUR (ar PVN) par izstrādājumu

Divu vai vairāku veida obligāti provējamo dārgakmeņu

Divu vai vairāku veida (nosaukuma: 1 briljantu un 1 safīru) juvelierizstrādājumā iestrādātu obligāti provējamo dārgakmeņu testēšana

4,17 EUR (ar PVN) par izstrādājumu

*
Neobligāto

Juvelierizstrādājumā iestrādātu neobligāto (pārējie dārgakmeņi, izņemot dimanti (briljanti), smaragdi, safīri, rubīni) dārgakmeņu testēšana

2,78 EUR (ar PVN) par katru veidu

* Par katru iestrādāto dārgakmeņa veidu, bet ne vairāk kā 8,60 EUR (piemēram, ja gredzenā ir 4 granāti, tad cena ir 1,72 EUR, ja gredzenā ir 7 granāti vai 1 safīrs + 2 briljanti + 5 topāzi, tad 1,72 EUR x 3=5,16 EUR).

Dārgakmeņu un juvelierizstrādājumos iestrādātu dārgakmeņu testēšana ar rakstiska testēšanas pārskata izsniegšanu

sākot no 8,60 EUR (ar PVN) par 1 neiestrādātu dārgakmeni

Kvalitātes apliecību (birku) un Dārgakmeņu identificēšanas pārskatu, sertifikātu kopijas ir iespējams saņemt 5 gadu laikā no apliecības, pārskata vai sertifikāta izdošanas brīža.

1 - ja pakalpojumu sniedz termiņā, kas ir mazāks par 24 stundām, tad pakalpojuma maksu reizina ar koeficientu 2;
2 - ja pakalpojumu sniedz 1 darba dienas laikā, tad pakalpojuma maksu reizina ar koeficientu 1,4;