Iesniegums saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācijai

Ziņas par saimnieciskās darbības veicēju:
Ziņas par reģistrējamo saimnieciskās darbības vietu:


Darbības veidi

Mazum-
tirdzniecība

Vairum-
tirdzniecība

Uzglabāšana

Uzpirkšana

Izgatavošana

Remonts

Apstrāde

Pasūtījumu
darbu pieņem-
šana un
izsniegšan

Dārgakmeņu

Dārgmetālu

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu
Darbības vietas tips

(kiosks, veikals, tirdzniecības vieta, tirdzniecības vieta lombardā, tirdzniecības un remontdarbu vieta lombardā, tirdzniecības un izgatavošanas vieta lombardā, antikvariāts, internetveikals, vairumtirdzniecības vieta, uzglabāšanas vieta, noliktava, ražotne, darbnīca, veikals-darbnīca, pieņemšanas un izsniegšanas vieta, izgatavošanas vieta, uzpirkšanas punkts, monētu tirdzniecības vieta un tml.)


Darba laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
Piekrītu sniegtās informācijas publicēšanai


Lūdzu sagatavot izrakstu no saimnieciskās darbības vietu reģistra