CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Dārgmetālu, dārgakmeņu um to izstrādājumu tirgu regulējošie likumdošanas akti

N.p.k. 
NosaukumsDatnes tips
1.
Likums "Par valsts proves uzraudzību"
DOC

2.
2002.gada 20.augusta MK noteikumi Nr. 367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība"
DOC


 


3.
2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr. 759 "Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"
DOC


 


4.
2009.gada 4.augusta MK noteikumi Nr. 855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi"
PDF


 


5.
2009.gada 11.augusta MK noteikumi Nr. 885 "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem"
DOC


 


6.
2009.gada 22.decembra MK noteikumi Nr. 1525 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs"
DOC


 


7.
2013.gada 24.septembra MK noteikumiem Nr.936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"
www


 


8.
2009.gada 9.novembra MK rīkojums Nr. 762 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" dibināšanu"
DOC