Nosaukums
Tips
 

N.p.k. Reģistrācijas Nr. Reģ. datums Nosaukums vai V.Uzvārds Attēli
1. 1-10-67/2003 02.05.2003 RUDUS ZIGMUNDS RŪDOLFS pic
[Skices]   [Foto]