CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Zīme
Gads

Dokumenta nosaukumsA
1993B
1994C
1995D
1996
Rīkojums nr. 39 no 18.10.1995 
“Par izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju”


E
1997
Rīkojums nr. 36 no 25.11.1996 
Par izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju


F
1998
Rīkojums nr. 45 no 26.11.1997 
Par izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju


G
1999
Rīkojums nr. 52 no 23.10.1998 
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju


H
2000
Rīkojums nr. 55 no 08.11.1999 
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju


I
2001
Rīkojums nr. 1/13-1-62 no 09.11.2000 
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju


J
2002
Rīkojums nr. 1/13-1-64 no 25.10.2001 
Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrāciju


K
2003
Rīkojums nr. 1/13-1-76 no 11.11.2002 
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem


L
2004
Rīkojums nr. 4-16-65/2003 no 03.10.2003 
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem


M
2005
Rīkojums nr. 4-16-13/2004 no 30.09.2004 
Par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem


N
2006

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"


O
2007

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2008

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2009

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2010

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2011

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2012

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2013

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"2014

2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"


A
2015

 2006.gada 12.septembra MK noteikumi Nr.759 
"Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem"