CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

http://hallmarkingconvention.org

Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu parakstīja 1972.gada 15. novembrī Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) valstis – Austrija, Somija, Norvēģija, Portugāle, Zviedrija, Šveice un Lielbritānija un tā stājās spēkā 1975.gadā. Konvencijas mērķis ir veicināt dārgmetālu izstrādājumu tirdzniecību, vienlaicīgi saglabājot patērētāju tiesību aizsardzību un godīgu konkurenci. Lai nodrošinātu augstākminēto, tika ieviests vienots proves zīmogs – CCM zīmogs. Konvencijas dalībvalstis apņēmās dārgmetālu izstrādājumus, kuri zīmogoti ar CCM zīmogu, nepakļaut atkārtotai testēšanai, zīmogošanai un atļaut brīvu šo izstrādājumu apriti iekšējā tirgū. Konvencijai var pievienoties jebkura valsts, kura nodrošina dārgmetālu izstrādājumu testēšanu un zīmogošanu saskaņā ar Konvencijas prasībām.


Dalībvalsts

Autorizētā institūcija

Zīmogs

Austrija

Steuer- und Zollkoordination
Edelmetallkontroll-Labor
Vordere Zollamtstrasse 3
AT – 1030 VIENNA
Tel : +43 17 11 25 36 55 - Fax : +43 17 11 25 36 54
E-mail : kazem.rezwan@bmf.gv.at

Čehija

Puncovni Urad
Kozí 4
CZ-110 00 PRAHA 1
Tel : +420 22 59 82 201 - Fax : +420 22 23 15 836
E-mail : info@puncovniurad.cz Web Site : www.puncovniurad.cz

Dānija

Danish Enterprise and Construction Authority
Ministry of Economic and Business Affairs
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK – 2100 COPENHAGEN Ø

Tel: +45 3546 6000 - Fax: +45 3546 6001
E-mail : ebst@ebst.dk - Web site : www.deaca.dk

Izraēla

Ministry of Industry,
Trade and Labor - Jewellery Division
P.O. X 3007
IL – RAMAT GAN 52130

Tel: +972 3 575 21 05, ext. 5 - Fax: +972 3 575 41 37
E-mail : sigal.s@moit.gov.il - Web site : www.moital.gov.il

Īrija

Department of Enterprise,
Trade and Employment - Goodbodies
Earlsfort Tce
IE – DUBLIN 2

Tel: +353 1 631 2121 - Fax: +353 1 631 2827
E-mail : Webmaster@entemp.ie - Web site : www.entemp.ie

Kipra

Cyprus Organisation for the
Hallmarking of Articles of Precious Metals
Larnaca Industrial Area
P.O. Box 45047
CY - 7110 ARADIPPOU
Tel : +357 24 53 37 70 - Fax: +357 24 53 37 73
E-mail : info@assay.org.cy Web Site : www.assay.org.cy

Latvija

Finanšu ministrija
Smilšu iela 1,
LV – 1919, RĪGA

Tel : +371 7095405 - Fakss: +371 7095410
E-pasts: info@fm.gov.lv - Mājas lapa: www.fm.gov.lv

Lielbritānija

National Measurement Office
Legislation Unit
Stanton Avenue
UK – TEDDINGTON TW11 OJZ

Tel: +44 20 8943 7210 - Fax: +44 20 8943 7270
E-mail : mike.fortune@nmo.gov.uk - Web site : www.nmo.dius.gov.uk

Lietuva

Ministry of Finance
J. Tumo-Vaizganto 8a/2
LT - 01512 VILNIUS

Tel : +370 52390005 - Fax: +370 52791481
E-mail : finmin@finmin.lt - Web site : www.finmin.lt

Nīderlande

Ministry of Economic Affairs
P.O. BOX 20120
NL – 2500 EC THE HAGUE

Tel: +31 70 308 1986
E-mail : ezinfo@postbus51.nl - Web site : www.ez.nl

Norvēģija

Ministry of Children and Equality
P.O. BOX 2608 Dep.
NO – 0030 OSLO

Tel: +47 22 24 90 90
E-mail : postmottak@bld.nep.no - Web site : odin.dep.no/bld/

Polija

Ministry of Economy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
PL – 00 581 WARSAW

Tel : +48 22 693 59 22 - Fax : +48 22 693 40 25
Web site : www.mgip.gov.pl

Portugāle

Imprensa Nacional
Casa da Moeda
Departamento de Contrastarias
Contrastaria de Lisboa
Av. Antonio José de Almeida
PT – 1000-042 LISBOA

Tel : +351 217810700 - Fax : +351 217810726
E-mail : cli.dcc@incm.pt - Web site : www.incm.pt

Slovākija

Ministry of Economy
Department of Industry
Mierová 19
SK – 827 15 BRATISLAVA

Tel : +421 2 48541111 - Fax : +421 2 43333595
E-mail : info@economy.gov.sk - Web site : www.economy.gov.sk

 

Slovēnija

Ministry of Higher Education, Science and Technology
Metrology Institute of Republic of Slovenia
Grudnovo nabrežje 17
SI – 1000 LJUBLJANA

Tel : +386 12442700 - Fax : +386 12442714
E-mail : gp.mirs@gov.si
Web Site : http://www.mirs.gov.si

Somija

Inspecta Oy
P.O. Box 95
Miestentie 3 B
FI - 02151 ESPOO
Tel : +358 10 52 16 00 - Fax: +358 10 52 16 11
E-mail : jalometalli@inspecta.fi Web  Site : www.inspecta.fi

Šveice

Integrationsbüro EDA/EVD
Ressort Wirtschaftsintegration
Bundeshaus Ost
CH – 3003 BERN

Tel: +41 31 322 22 22 - Fax: +41 31 312 53 17
E-mail : europa@seco.admin.ch - Web site : www.europa.admin.ch

Ungārija

Ministry of Economy and Transport
Honvéd u. 13-15
HU – 1055 BUDAPEST

Tel: +36 13742700 - Fax: +36 13022394
E-mail : ugyfelszolgalat@gkm.gov.hu - Web site : www.mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat

Zviedrija

Ministry of Enterprise, Energy & Communications
Jakobsgatan 26
SE – 103 33 STOCKHOLM

Tel: +46 8 405 1000 - Fax: +46 8 723 1176
E-mail : registrator@enterprise.ministry.se - Web site : www.sweden.gov.se/industry

Konvencijas teksti:

Vīnes konvencijas teksts ar grozījumiem (pdf)

Informatīva brošura par Vīnes konvenciju (angļu valodā)Konvencijas galvenie darbības principi:

 • dot tiesības nacionālajām proves inspekcijām zīmogot dārgmetālu izstrādājumus ar CCM zīmogu, ja tie ir testēti atbilstoši Konvencijas prasībām;
 • nepakļaut otrreizējai zīmogošanai ar nacionālajiem proves zīmogiem dārgmetālu izstrādājumus, kuri ir zīmogoti ar CCM zīmogu,
 • dārgmetālu izstrādājumu ražotāju atbildības zīmogi (responsibility, sponsor mark) reģistrējami tikai tajā valstī, kurā izstrādājumu zīmogo ar CCM zīmogu;
 • dalībvalstis akceptē tikai tos CCM zīmogus, kuri ir paredzēti nacionālajā likumdošanā;
 • jebkura Dalībvalsts saglabā tiesības noteikt savus nacionālos proves standartus savā teritorijā;
  zīmogošana ar CCM zīmogiem ir brīvprātīga;
 • konvencijas darbību uzrauga Pastāvīgā komiteja, kurā ir pārstāvēta katra dalībvalsts;
 • konvencijas dalībvalstīm ir noteikta dalības maksa 8300 Šveices franki, novērotājvalstīm - 4150 Šveices franki;
 • pastāvīgā komiteja risina Konvencijas darbības tehniskos jautājumus un izstrādā priekšlikumus Konvencijas teksta labojumiem;
 • visus lēmumus pieņem uz vienprātības principa un tie stājas spēkā vienlaicīgi visās dalībvalstīs.'
Pievienojoties Konvencijai, Latvijas Republika:

 • garantē CCM zīmogu tiesiskā aizsardzību;
 • pilnvaro Valsts proves uzraudzības inspekciju zīmogot dārgmetālu izstrādājumus ar CCM zīmogiem;
 • zīmogo dārgmetālu izstrādājumus atbilstoši Konvencijas noteiktajai metodikai.