CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

GIA/CIBJO dimantu krāsu tabula  

GIA

GIA

CIBJO/IDC

English

Latviešu

German

French

D

Bezkrāsains (Colorless)

Exceptional white +

D

Izcili balts +

D

Hochfeines Weiss+

D

Blanc exceptionnel +

D

E

Exceptional white

E

Izcili balts

E

Hochfeines Weiss

E

Blanc exceptionnel

E

F

Rare white +

F

Īpaši balts +

F

Feines Weiss +

F

Blanc extra +

F

G

Gandrīz bezkrāsains (Near Colorless)

Rare white

G

Īpaši balts

G

Feines Weiss

G

Blanc extra

G

H

White

H

Balts

H

Weiss

H

Blanc

H

I

Slightly tinted white

I

Nedaudz iekrāsoti balts

I

Leicht getöntes Weiss

I

Blanc nuancé

I

J

Slightly tinted white

J

Nedaudz iekrāsoti balts

J

Leicht getöntes Weiss

J

Blanc nuancé

J

K

Vāji iedzeltens (Faint Yellow)

Tinted white

K

Iekrāsoti balts

K

Getöntes Weiss

K

Légèrement teinté

K

L

Tinted white

L

Iekrāsoti balts

L

Getöntes Weiss

L

Légèrement teinté

L

M

Tinted

M

Krāsains

M

Getönt

M

Teinte

M

N

Mazliet gaiši dzeltens (Very Light Yellow)

N

N

N

N

O

O

O

O

O

P

P

P

P

P

Q

Q

Q

Q

Q

R

R

R

R

R

S

Gaiši dzeltens (Light Yellow)

S

S

S

S

T

T

T

T

T

U

U

U

U

U

V

V

V

V

V

W

W

W

W

W

X

X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Z

Z

 


Dimantu iekļāvumu klasifikācija

 Fotogrāfijas (pdf fails)


Apzīmējums

Apzīmējuma atšifrējums

Description

Apraksts


FL

Bez defektiem, nevainojams (Flawless)

FL diamonds shall be free from internal characteristics/inclusions and external characteristics/blemishes when examined under 10 x magnification.

NOTE The following do not disqualify a diamond from the Flawless Grade:

- an extra facet on the pavilion which cannot be seen face up;

- naturals totally confined to the girdle, which neither thicken the girdle nor distort its outline;

- internal graining which is not reflective, white or coloured and does not significantly affect transparency

FL tipa dimantiem ir jābūt bez iekšējām raksturīgām iezīmēm/iekļāvumiem vai ārējām raksturīgām iezīmēm/defektiem kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

Piezīme. Sekojošas pazīmes neliedz dimantam piederēt FL dimantu tipam:

- papildus skaldne paviljona daļā, kura no augšas skatoties nav redzama;

- uz rundistes esoši dabiski iekļāvumi, kas nekropļo (ne pabiezina) rundisti un neietekmē tās (un dārgakmeņa) formu;

- iekšēja balta vai krāsaina graudainība, kas nav atstarojoša un nekādi neietekmē caurspīdību


IF

Iekšēji bez defektiem (Internally Flawless)

IF diamonds shall be free from internal characteristics/inclusions and shall only possess external characteristics/blemishes when examined under 10 x magnification.

NOTE          The following does not disqualify a diamond from the IF grade:

- Internal graining which is not reflective, white or coloured and does not significantly affect transparency

IF tipa dimantiem ir jābūt bez iekšējām raksturīgām iezīmēm/iekļāvumiem, bet var būt ārējas raksturīgās iezīmes/defekti kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

Piezīme. Sekojošas pazīmes neliedz dimantam piederēt IF dimantu tipam:

- iekšēja balta vai krāsaina graudainība, kas nav atstarojoša un nekādi neietekmē caurspīdību


VVS 1 - VVS 2

Ar ļoti, ļoti nelieliem iekļāvumiem (Very Very Slightly Included)

VVS diamonds shall contain minute internal characteristics/inclusions when examined under 10 x magnification.

VVS 1 diamonds shall contain minute internal characteristics/inclusions which shall be extremely difficult to observe when examined under 10 x magnification.

VVS 2 diamonds shall contain minute internal characteristics/inclusions which shall be very difficult lo observe when examined under 10 x magnification.

VVS tipa dimanti satur ļoti sīkus iekšējos iekļāvumus, kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

VVS 1 tipa dimanti satur ļoti sīkus iekšējos iekļāvumus, kurus ir ļoti, ļoti grūti ieraudzīt kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

VVS 2 tipa dimanti satur ļoti sīkus iekšējos iekļāvumus, kurus ir ļoti grūti ieraudzīt kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.


VS 1 - VS 2

Ar ļoti nelieliem iekļāvumiem (Very Slightly Included)

VS diamonds shall contain minor internal characteristics/inclusions when examined under 10 x magnification.

VS 1 diamonds shall contain minor internal characteristics/inclusions which shall be difficult to observe when examined under 10 x magnification.

VS 2 diamonds shall contain minor internal characteristics/inclusions which shall be somewhat easy to observe under 10 x magnification.

VS tipa dimanti satur sīkus iekšējos iekļāvumus, kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

VS 1 tipa dimanti satur sīkus iekšējos iekļāvumus, kurus ir grūti ieraudzīt kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

VS 2 tipa dimanti satur sīkus iekšējos iekļāvumus, kurus ir mazliet vieglāk ieraudzīt kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.


SI 1 - SI 2

Ar nelieliem iekļāvumiem (Slightly Included)

SI diamonds shall contain noticeable internal characteristics/inclusions when examined under 10 x magnification.

SI 1 diamonds shall contain noticeable internal characteristics/inclusions which shall be easy to observe when examined under 10 x magnification.

SI 2 diamonds shall contain noticeable internal characteristics/inclusions which shall be very easy to observe when examined under 10 x magnification.

SI tipa dimanti satur viegli pamanāmus iekšējos iekļāvumus, kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

SI 1 tipa dimanti satur viegli pamanāmus iekšējos iekļāvumus, kurus ir viegli ieraudzīt kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.

SI 2 tipa dimanti satur sīkus iekšējos iekļāvumus, kurus ir ļoti viegli ieraudzīt kad tos apskata zem 10 x palielinājuma.


I 1 / P 1

Ar iekļāvumiem, nepilnīgs (Imperfect / Pique)

I 1/P 1 diamonds shall contain internal characteristics/inclusions which are prominent when examined under 10 x magnification. They shall also be visible face up to the naked eye.

NOTE           Under certain circumstances, internal characteristics/inclusions may also be visible face up to the naked eye in higher grades.

I 1/P 1 tipa dimanti satur ļoti viegli redzamus iekšējos iekļāvumus, kad tos apskata zem 10 x palielinājuma. Tie pat var būt saskatāmi ar neapbruņotu aci.

Piezīme. Noteiktos apstākļos iekšējos iekļāvumus var saskatīt ar neapbruņotu aci skatoties uz tiem no asa leņķa.


I 2 / P 2

I 2/P 2 diamonds shall contain internal characteristics/inclusions which are very prominent when examined under 10 x magnification. They shall also be easily visible face up to the naked eye, slightly reducing the brilliancy of the diamond.

I 2/P 2 tipa dimanti satur nepārprotami redzamus iekšējos iekļāvumus, kad tos apskata zem 10 x palielinājuma. Iekļāvumi ir samērā viegli saskatāmi ar neapbruņotu aci un tie nedaudz samazina dimanta mirdzumu.


I 3 / P 3

I 3/P 3 diamonds shall contain internal characteristics/inclusions which are extremely prominent when examined under 10 x magnification. They shall also be very easily visible face up to the naked eye, reducing the brilliancy of the diamond

I 3/P 3 tipa dimanti satur ļoti uzkrītoši redzamus iekšējos iekļāvumus, kad tos apskata zem 10 x palielinājuma. Iekļāvumi ir ļoti viegli saskatāmi ar neapbruņotu aci un tie samazina dimanta mirdzumu.