CENAS BIRŽĀ
Gold price Silver price

Publikācijas: 

Publikācijas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantā noteikto)

Informāciju par organizatorisko struktūru:

VSIA Latvijas proves birojs organizatoriskā struktūra

Valdes sastāvs (1 cilvēka sastāvā):

Pēters Brangulis, līdz 08.12.2020.

CV

Valdes nolikums

Gada pārskati:

Gada pārskats par 2017.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017.gadam

Gada pārskats par 2018.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018.gadam

Gada pārskats par 2019.gadu

VSIA "Latvijas proves birojs"  nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2019.gadam

Atskaite par valsts budžeta finansējuma izlietojumu:

2018.gads

2019.gads

Vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi:

VSIA "Latvijas proves birojs" stratēģijā noteiktie mērķi, darbības un komercdarbības veidi 2016.-2020.gadiem

Ceturkšna atskaites:

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 31.martā

VSIA "Latvijas proves birojs" ceturkšņa atskaite par periodu, kas beidzas 2020.gada 30.jūnijā

VSIA "Latvijas proves birojs" 2017. un 2018.gados nav veicis un nav plānojis veikt ziedojumus (dāvinājumus)

Informāciju par īpašuma struktūru:
 - Valsts ieguldījums pamatkapitālā: 836333 EUR (100% pamatkapitāls)
-  tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās: nav

Darba samaksa:

Veiktās iemaksas valsts budžetā (2019.gads):
- Dividendes:  9268 EUR
- PVN:             110721 EUR
- VSAOI:         56960 EUR
- citi:                444 EUR

Veiktās iemaksas valsts budžetā (2018.gads):
- Dividendes:  10286 EUR
- PVN:             76289 EUR
- VSAOI:          56220 EUR
- citi:                394 EUR

VSIA Latvijas proves birojs dalībnieku sapulces:
- 2020.gads:
28.04.2020.
- Valdes ziņojums par sabiedrības darbību 2019.gadā un gada pārskata apstiprināšanu;
- 2019.gada 12.mēnešu finanšu un darbības atskaite
- Par COVID-19 ietekme uz darbību